bytový dům / apartment house
bytový dům / apartment house
obchodní pasáž / shopping mall
autosalon / car dealers
kanceláře / offices
půdní byty / apartment lofts
hotel
dřevěný dům / wooden house
ověřovací studie / verifying study
škola keramiky / ceramics school
územní studie / development study
polyfunkční dům / multipurpose building
studie zástavby / development layout