Dřevěný nízkoenergetický dům

soutěž odměna
Wooden low-energy house

competition reward