Územní studie s regulačními prvky

Development study with regulatory attributes